Otthonfelújítási támogatás

Felújításra igénybe velehető állam támogatás

2021. január 1-je óta akár 3 millió forintot is felvehetnek az államtól otthonfelújítási támogatás formájában mindazok, akik saját tulajdonú ingatlanukban 25 év alatti gyermeket nevelnek, és felújítják a lakásukat. Az otthonteremtési támogatást a 518/2020-as kormányrendelet szabályozza.

Az Otthonteremtési támogatás többek között felhasználható belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását.  Az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat.

Kedvezményezetettek

► nagykorú, cselekvőképes személy,
► legalább egy 25 év alatti gyermeket nevel saját háztartásában,
► magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
► magyarországi tb-jogviszonnyal rendelkezik, és legalább 1 éves (akár külföldi) tb-jogviszonya van legfeljebb 30 napos megszakítással (a felsőoktatási jogviszonyt, a gyedet, a nyugdíjasok kiegészítő tevékenységét vagy a katások tb-jét is figyelembe véve),
► nem rendelkezik köztartozással,
► egyedülálló, házas, elvált vagy élettársi kapcsolatban élő egyaránt élhet.

Igénylés menete

A támogatás a felújítási munkákat követően utólag, csak egy alkalommal vehető igénybe úgy, hogy

► 2022. december 31-éig nyújtható be a kérelem,
► az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül adható be,
► teljes elutasítás esetén az előírt határidőkön belül ismételten is benyújtható az igénylés.

Az igénylés során a vállalkozói szerződés és az anyag-, illetve munkadíjról szóló számlák, valamint a számlaösszesítő mellett számos dokumentumot és nyilatkozatot mellékelni kell, ezek listája itt olvasható, letölteni nyomtatványokat innen lehet.

Támogatás összege

Az otthonfelújítási támogatás összege

► maximum 3 millió forint,
► a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50%-a (vagyis 6 milliós összeköltség esetében maximalizálható),
► fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe,

Ingatlan

Olyan ingatlanra igényelhető a támogatás, amely

► az ingatlan-nyilvántartásban lakásként vagy lakóházként van nyilvántartva, illetve tanya vagy birtokközpont (nyaraló tehát nem lehet),
► az igénylő és/vagy kiskorú gyermeke legalább 50%-os tulajdonában van (lízingelt vagy a Nemzeti Eszközkezelő tulajdonában lévő ingatlanra tehát nem vehető fel),
► legalább egy éve az igénylő és legalább egy gyermeke lakóhelyéül szolgál, vagyis állandó lakcímük van benne (a számlákat ettől függetlenül korábban is el lehet kezdeni gyűjteni).

Gyermek

Olyan gyermek után igényelhető a támogatás, aki

► az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke,
► 25 év alatti, vagy fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosult,
► az igénylővel közös lakóhellyel (vagyis állandó lakcímmel) rendelkezik a felújított ingatlanban.

A támogatás a még meg nem született, de 12. hetét már elért magzatra és felsőoktatásban tanuló vagy önálló munkaviszonyban álló gyermekre is igényelhető.

Számlák

A felújítási munkák igazolására vállalkozói szerződést, anyagköltségről és munkadíjról számlát, valamint számlaösszesítőt is be kell nyújtani:

► a rendeletben meghatározott építési tevékenységek valamelyikére (lásd alább) a kivitelezést végző vállalkozóval január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek,
► a felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával kell igazolni, együttes igénylés esetén házastársak vagy élettársak nevére és címére kell szólniuk,
► átutalással teljesített számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését a banki átutalást igazoló dokumentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) másolatával, amelyen egyértelműen beazonosíthatók az egyes kiegyenlített számlák tételei.

Elbírálás

A Magyar Államkincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el a kérelmet azzal, hogy

► a kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor,
► a hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be,
► a támogatás igénybevételének jogszerűségét a kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni,

Ha az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, késedelmi kamattal kell visszafizetnie.